Sportiviteit en Respect


Commissie Sportiviteit en Respect VFC

De commissie Sportiviteit en Respect is het aanspreekpunt binnen VFC als het gaat om de normen en waarden die op en rond het veld gelden bij onze vereniging. Doel daarbij is dat iedereen zich veilig en welkom voelt bij VFC. De commissie houdt in de gaten of spelers, begeleiders en ouders respectvol met elkaar omgaan.

Sport blijft de inspiratiebron. De kern van sport is: willen winnen, het beste uit jezelf willen halen. Goed kunnen winnen en verliezen is daarbij de kunst. Beide zijn ervaringen, waarmee je moet leren omgaan. De emotie die bij sport hoort, kan voor prachtige momenten zorgen, maar ook voor grote teleurstellingen. Soms krijgt na verlies de emotie de overhand en gaan spelers, trainers of toeschouwers zich te buiten aan onwenselijk gedrag.

We moeten naar een situatie toe dat men zich er van bewust wordt dat men zelf een actieve bijdrage kan leveren aan het bestrijden van verbaal- en fysiek geweld op het sportveld. Ofwel: "Wat doe jij om voetbal leuk te houden"?

De Commissie Sportiviteit en Respect is een onafhankelijke commissie. De commissie bestaat in seizoen 2015-2016 uit de volgende (ouders van) leden:
- Harry Breur, voorzitter
- Anita van Pelt, secretaris
- Rob Steenhoek
- Peter Stouten
- Annika Hogewoning

De commissie is te bereiken via sportiviteitenrespect@vfcvoetbal.nl.
U kunt commissieleden altijd aanspreken, wel wordt u verzocht een mail of brief te sturen om de melding te ondersteunen. Anonieme meldingen worden door de commissie niet in behandeling genomen.


Reglement Sportiviteit en Respect VFC

Naast een Reglement zijn door VFC ook gedragsregels voor op en rond het veld, onder de noemer "Gewoon Doen" opgesteld.


Certificaat Sportiviteit en Respect

In augustus 2011 is VFC in het bezit gekomen van het vernieuwde certificaat Sportiviteit en Respect. Het bestuur en de commissie Sportiviteit en Respect zijn hier uiteraard erg blij mee.

Wat houdt het certificaat in voor onze vereniging?
Door de toenemende agressie op en rond de velden is het nodig beleid te maken om deze agressie te bestrijden. De KNVB wil dat iedereen zich bewust wordt van de verantwoordelijk-heden en mogelijkheden om als speler, scheidsrechter, bestuurslid en/of leider preventieve maatregelen te nemen om uiteindelijk de agressie op en rond de velden te laten afnemen. Dit wordt uiteraard door VFC onderschreven.
Het moet duidelijk zijn dat het plezier in het voetbal terug moet, er behoeft een mentaliteitsverandering plaats te vinden. Begrippen zijn dan nodig als: sportiviteit, normen en waarden, acceptatie, fatsoenlijke omgangsvormen en eerlijkheid.

Beleid van VFC
Het beleid van VFC is erop gericht om op een pro-actieve (informerende) en preventieve (waarschuwende) wijze een mentaliteitsverandering te bereiken. De vereniging heeft hiertoe gedragsregels en een reglement opgesteld waaraan leden – en gasten en bezoekers – zich dienen te houden. Iedereen kan hier op worden aangesproken.
Het beleid is er op gericht om excessen te voorkomen en, indien deze toch plaatsvinden, consequent te kunnen handelen. Het beleid wordt in de vereniging kenbaar gemaakt door het reglement op duidelijk zichtbare plaatsen op te hangen en het in het huishoudelijk reglement op te nemen. Uiteraard is het geheel ook terug te vinden op de website.

Bij de totstandkoming van dit reglement heeft het KNVB convenant een duidelijke rol gespeeld. Het bestuur van VFC onderschrijft deze verplichtingen en zal zich inspannen om dit binnen de vereniging te realiseren.